ارسال پیام

شرکت وودنا امروزه با شعار ( ما همیشه دومین هستیم، همه شرکتها بعد از خود ما را بعنوان حامی خود معرفی می نمایند ) مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا ، و با بهره گیری بیش از 100 نفر کادر متخصص و متعهد ، توانسته جایگاه خود را در صنعت پارچه و منسوجات  کشور و تولید برنج  تثبیت نموده و همواره یکی از دغدغه های مدیران عالی شرکت ، تلاش در جهت بهبود فرآیند تولید با کیفیت و مبتکرانه می باشد .